دی‌جی

در این دسته از مقالات DJCMAG به شرح تکنیک‌ها و روش‌های دی‌جی‌‌کردن و همین طور مباحث فنی برای پیشرفت و ارتقا سطح علمی دی‌جی‌ها پرداخته شده است . ما سعی داریم در مقالات دی‌جی‌، که تولید و ترجمه می‌کنیم بار محتوایی و مفهومی اصولی که دی‌جی‌های مبتدی تا حرفه‌ای به آن نیاز پیدا خواهند کرد را به مخاطبان ارائه دهیم تا نکات و مفاهیم مربوط به سخت افزارها ونرم افزارهای دی‌جی را بهتر درک کرده و روش‌ها و ترفند‌های استفاده هوشمندانه تر از دستگاه های دی جی را بهتر بیاموزند.