روانشناسی دی‌جی

در طول دوره‌های مختلف با پیشرفت هرچه بیشتر تکنولوژی بشر توانسته با ابعاد تازه‌ای از ذهن آشنا شده و به تحلیل کارکرد پیچیده آن از زاویه‌ای دیگر بنگرد که در گذشته کسی حتی در تخیل و خیال هم نمی‌توانسته آن را تصور کند به فرض مثال اگر در سال 1951 در نیویورک با مردم معمولی در رابطه با سفر به ماه به صورت جدی صحبت می‌کردیم اکثر افراد به احتمال قوی به سلامت عقلی شما شک می‌کردند یا اگر در سال 1961 در انگلیس با کسی در مورد تاثیر امواج صوتی در پردازش مزه‌ها توسط قوای چشایی صحبت می‌کردیم شاید از ما تست الکل می‌گرفتند و یا اگر در سال 1990 در مورد امکان تولید دستگاهی با قابلیت ضبط کردن چیزهایی که در خواب می‌بینیم به صورت فایل کامپیوتری صبحت می کردیم اکثر افراد برای شفای عقلی شما دعا می‌کردند اما نکته ای که باید بدانیم و تمام این مثال‌ها برای آن بیان شد این است که ذهن انسان به قدری ساختار پیچیده‌ای دارد و به قدری توسط این کامپیوتر فوق پیشرفته در سر ما کارهای ناممکنی ممکن شده که هیچ حد و مرزی برای پایان وجود ندارد، از این رو در دهه‌های اخیر تحقیقات بسیار گسترده ای در مورد کارکرد امواج صوتی و تاثیر شگفت انگیز آن روی روح و روان و ذهن انجام شده و نتایج باورنکردنی دیگری برای بشریت رقم زده است. نتایج این تحقیقات و دستاوردها در مباحث رشته‌هایی نوظهور مانند برندینگ صوتی(Audio marketing) موجود می‌باشد. هدف  تیم DJCMAG در این دسته از مقالات آشنایی دی‌جی‌ها و آهنگسازان با چگونگی کارکرد اعجاب انگیز مغز در مواجهه با امواج و فرکانس‌هایی است که به ذهن وارد شده و سیستم ذهنی ما آن‌ها را تحلیل می‌کند. دامنه‌ی مباحث مربوط به این موضوع بسیار گسترده می‌باشد، ما در این مقالات سعی در تفهیم هرچه بیشتر چگونگی تاثیر گذاری موسیقی الکترونیک در ذهن خود آگاه و ناخودآگاه مخاطبان را داریم. امیدواریم این مقالات بتواند تاثیر مثبت در نوع نگرش به ذهن و صدا و همچنین دی‌جی‌کردن حرفه‌ای ایجاد کرده و احساس خوبی برای مخاطبان به ارمغان بیاورد.