آموزشی

هدف تیم DJCMAG از تهیه این مقالات آموزشی ارتقاء سطح علمی و عملی دی‌جی‌‌کردن برای تمامی فارسی زبانان و همچنین همه‌گیر‌تر شدن اصول و قوانین درست دی‌جی‌کردن در ایران می‌باشد، از این رو این مقالات شامل مجموعه ای آموزشی از تمامی دسته بندی‌های دیگر مجله است به عبارت دیگر هر مقاله آموزشی که در هر دسته بندی موجود باشد به صورت جامع در این دست بندی قابل دسترس می باشد .