راهنمای خرید

خرید وسایل و تجهیزاتی که یک دی جی ممکن است به آن نیاز داشته باشد نیازمند داشتن دانش و آگاهی کافی از نوع کارکرد وسایل مختلف و تفاوت های آنها با یکدیگر است. علاوه بر این، تنوع بسیار زیاد تجهیزات استدیویی  و وسایل دی جی در بازار باعث می شود که کاربران با وجود داشتن آگاهی و دانش کافی باز هم در خرید خود دچار عدم توانایی در تصمیم گیری نهایی شوند، به همین خاطر بر آن شدیم تا قسمتی در مجله به نام  راهنمای خرید ایجاد کنیم تا کاربران بتوانند با مطالعه مطالب مورد نیاز خود اطلاعات جامعی از خصوصیات و ویژگی های مختلف تجهیزات در استاندارد های مختلف کسب کرده و با داشتن اطلاعات کافی در مورد انواع تجهیزات، وارد بازار شده و انتخاب راحت تری انجام دهند . لازم به ذکر است به علت جزئیات بسیار زیاد و مسائل مختلف فنی درباره تجیزات استدیویی و دی‌جی ، سعی کردیم در مطالب خود در ابتدای کار به صورت ساده و ابتدایی به راهنمایی جهت خرید بپردازیم تا اکثر مخاطبان بتوانند درکی جامعی از مطالب پیدا کرده و برای مطالب تخصصی تر در آینده نزدیک بسترسازی اولیه انجام دهیم.