چگونه با رعایت چند نکته کلیدی بهترین میکس (در آهنگسازی) را انجام دهیم؟